Dalum Landbrugsskole Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies.  Få flere oplysninger Luk

Elevforeningen Dalum Lærlinge

Jubilarsammenkomst i 2018


Jubilarer samles i skolegården på Dalum

Datoerne for jubilardagene i 2018 er følgende:

Fredag, den 18. maj, kl. 9.30-14.30 på Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg
og
Torsdag, den 14. juni, kl. 9-17 på Afd. Dalum, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Hvem har jubilæum i 2018 – se nedenfor:

Odense

Korinth

Program for jubilardag i Odense den 14. juni

 • Kl. 09.00 Velkomst og kaffe ved Festsalen
 • Kl. 09.30 Orientering om Dalum Landbrugsskole i dag
 • Kl. 10.00 Rundvisning
 • Kl. 11.30 Fotografering i Skolegården
 • Kl. 12.00 Middag for jubilarer (200 kr.)
 • Kl. 15.00 Kaffe i Skolegården
 • Kl. 16.00 Generalforsamling i Dalum Lærlinge
 • Kl. 17.00 Fælles aftenspisning ved Cafeen

Frist for tilmelding: 31. maj 2018 – til Anni Geisler, på tlf. 66 13 21 30 eller mail: ag@dalumls.dk

For mejerister:
Er du mejerist – skal du melde dig til hos Kold College: Hanne F. Boel (hfb@koldcollege.dk) med navn, årgang og navn på evt. ledsager – eller på tlf. 63 13 20 43, senest den 28. maj 2018. Mejeristerne skal møde op på Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S, ved hovedindgangen kl. 9.00. Her bydes I velkommen og får en orientering. Når tiden nærmer sig fotografering, går mejeristerne samlet til Dalum Landbrugsskole, og dagen fortsætter sammen med landmændene.

Program for jubilardag i Korinth den 18. maj

 • Kl. 09.30 Ankomst og kaffe
 • Kl. 10.00 Velkomst og rundvisning
 • Kl. 11.30 Fotografering
 • Kl. 12.00 Jubilarmiddag i Spisesalen (200 kr.)
 • Kl. 14.00 Orientering om skolens udvikling
 • Kl. 14.30 Kaffe i Gårdhaven

Frist for tilmelding: 4. maj 2018 – til Camilla Brix Munk, på tlf. 66 13 21 30 eller mail: cbm@dalumls.dk

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen til en hyggelig jubilardag.
Du er i øvrigt altid velkomme til at kigge forbi – og se begge afdelinger – vi giver gerne en rundvisning. Her er det også muligt at se de gamle elevbilleder.

________________________________________________________________________________________

Dalum Lærlinge’s historie – en over 100 år gammel elevforening

Nedennævnte beretning er skrevet i anledning af elevforeningens 100 års jubilæum i 2002 af den daværende forstander J. M. Buch Kristensen fra Dalum tekniske Skole, Mejeribrugets Uddannelsescenter

En strålende idé
I vinteren 1900-01 fik 2 elever – Kristian Raunkjær og Adolf Hansen en strålende ide. Det syntes de da selv – og det lykkedes da også efter mange samtaler og små kaffemøder på værelserne at gøre andre elever interesseret i at stifte en elevforening for gamle elever fra Dalum.

Det lykkedes de 2 “sammensvorne” elever at skabe så meget røre om ideen, at der stadig var liv i sagen også efter, at det 16. landmandshold, som de var elever på, var rejst fra skolen i foråret 1901. Adolf Hansen blev på skolen som fodermester, og det lykkedes ham at gøre en anden rigtig ildsjæl interesseret, nemlig skolens avlsbestyrer Søren Boes. Adolf Hansen og Søren Boes fik det 14. hold mejerister, der sad på skolebænken i foråret og sommeren 1901 interesseret, og på det 17. landmandshold i vinteren 1901-02 blev tanken om at stifte en elevforening smuglet ind af de 2 ildsjæle Adolf Hansen og Søren Boes, således at sagen blev drøftet på tomandshånd og i grupper rundt om på værelserne – men først hen på foråret 1902 blev der holdt et egentligt møde om en elevforening i skolestuen, hvor der var fuld tilslutning til tanken om at stifte en elevforening.

Nu gik eleverne så med Søren Boes i spidsen til de 4 gamle, som man kaldte dem. Det var skolens forstander Jørgen Petersen og lærerne Hans Appel, Niels Anton Hansen og Jakob E. Lange. Her fik tanken en meget kold skulder. De havde, som de sagde: “Ingen sympati for sagen”. Forstander Jørgen Petersen sagde rent ud: “De fleste af sådanne elevforeninger fører jo en sygnende tilværelse, så der er intet ved dem”. Forstanderen mente, at ville man med vold og magt have en elevforening, skulle man vente til 1911, hvor Dalum Landbrugsskole kunne fejre 25 års jubilæum, så var der en anledning.

Det første elevoprør
Tanken blandt eleverne om stiftelsen af en elevforening lod sig imidlertid ikke standse. Man kan sige, at det første elevoprør i skolens historie gav sig udtryk i, at man besluttede at udsende en indbydelse til 4-5 gamle elever fra hver årgang siden 1886 af landmænd og siden 1889 af mejerister til at mødes søndag den 20. juli 1902 for at drøfte, planlægge og eventuelt oprette en elevforening.

Efter denne indbydelse, der var udsendt af avlsbestyrer Søren Boes, mødte 80 af skolens tidligere elever af landmænd og mejerister op. Forstander Jørgen Petersen og skolens lærere deltog også i mødet, og de kunne nu med det resultat den lange og livlige diskussion havde ført frem til, fuldt ud tiltræde, at der dannedes en elevforening med det formål, at foreningen skulle virke som bindeled mellem skolen og dens gamle elever og mellem disse indbyrdes. Elevforeningen fik navnet: “Dalum Lærlinge“.

Dalum Lærlinge
Elevforeningen Dalum Lærlinge fik avlsbestyrer Søren Boes som formand. Han var kun formand i godt 1 år, da han døde i 1904 som følge af et vådeskud. Hans efterfølger var forvalter Hans Conradsen, der også havde været initiativtager til elevforeningen. Hans Conradsen var formand i 37 år. Det første år udgjorde medlemstallet i elevforeningen 386. Det var ved 25 års jubilæet i 1927 vokset til 2.573 og i 1952 ved foreningens 50 års jubilæum til 5.026 medlemmer. Ved 100 års jubilæet i 2002 var der godt 2.000 medlemmer.

Dalum Venner
Elevforeningen Dalum Lærlinge fik i 1908 en særlig aflægger: “Dalum Venner”. Efter forstander Jørgen Petersens død i 1908 fandt kredsen omkring skolen, at der i denne situation var brug for en særlig håndsrækning. I juli 1908 stiftedes da ved et møde foreningen “Dalum Venner”. Dalum Venner var oprindelig en kreds af bidragydere til et legat: “Dalum Landbrugsskoles Legat”, som købte skolen af Jørgen Petersens enke.

Det er Dalum Lærlinge, som sammen med Dalum Venner, der har virket for oprettelsen af Dalum Landbrugsskoles Legat, og som i henhold til legatets fundats og eneste formål vælger Dalum Landbrugsskoles bestyrelse.

100 års virke
Elevforeningen Dalum Lærlinge har i alle de 100 år, der er gået, haft både tidligere landbrugs- og mejerielever som medlemmer. I den dengang 5-mands store bestyrelse sad der 3 tidligere landbrugselever og 2 tidligere mejerielever. Foreningen udgav og gør stadig hvert år til jul elevskriftet: “Dalum Lærlinge”, ligesom foreningen hvert år, dengang den 2. lørdag i juni, afholdt en jubilæumsfest for alle 25-, 40-, 50- og 60-års jubilarer, samt et elevmøde for alle tidligere landbrugs- og mejerielever.

I de senere år har elevforeningen også taget initiativ til en 10-års gensynsfest for 10-års jubilarerne.

Der er således efter 100 års virke stadig liv i den gamle elevforening for tidligere elever på Dalum Landbrugsskole og Mejeribrugets Uddannelsescenter på Dalum tekniske Skole.

Om denne side

Denne side er opdateret 3. januar 2018 af Anni Geisler.