Dalum Landbrugsskole Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies.  Få flere oplysninger Luk

Kurser

Dalum Landbrugsskole kører to typer af kurser – vores egne og de udliciterede

m_20080925WF9R9542

Dalum Landbrugsskole er mere end blot en landbrugsskole. Sideløbende med, at vi er én af de mest betydende landbrugsskoler i landet, udbyder vi også en række efteruddannelseskurser. Langt hovedparten af kurserne er AMU-kurser (Arbejds Markeds Uddannelser), men vi har også ”skræddersyede” kurser med fuld brugerbetaling.

Hovedparten af AMU-kurserne udliciterer vi til de landøkonomiske foreninger, men nogle af AMU-kurserne og de øvrige kurser udbyder vi selv.

Egne kurser
På skolens egne kurser bruger vi som regel  skolens undervisere. Er der brug for specialviden, henter vi ressourcepersoner udefra, som er eksperter på de konkrete emner, der skal undervises i. Du bor på skolens kursusafdeling, hvor du kan fornemme stemningen på skolen, og som en tillægsgevinst får det fulde udbytte af den erfaringsudveksling, som internatkurserne giver mulighed for. På de skræddersyede kurser aftales fra gang til gang, hvem der underviser.

Udliciterede kurser
De udliciterede kurser afholdes lokalt ude på rådgivningscentrene, men det er skolen, der har det pædagogiske og faglige ansvar for kurset. De enkelte kursusforløb deles typisk op i mindre bidder, så kurserne passer ind i en travl hverdag. Her er det de lokale konsulenter, der underviser på kurserne.

Dalum Landbrugsskole er med i AMU-forsøg – dvs. adgangen til AMU-kurser er nu mere fleksibel
Hør, hvilke muligheder Fri-institutionsforsøget giver dig og din forening – kontakt Eric Wanscher, mail: ew@dalumls.dk eller tlf. 24 76 16 27.

Dalum Landbrugsskole er med i et AMU-forsøg, der betyder, at skolen nu må udbyde følgende kurser i hele landet:

  • 45307 Planteproduktion i landbruget, ajourføring
  • 44980 Produktionsstrategier i landbruget
  • 40837 Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus
  • 45303 Kvægproduktion, ajourføring
  • 45302 Svineproduktion, ajourføring

I efteråret 2016 lancerede Undervisningsministeriet et projekt, der skulle belyse muligheden for at styrke AMU. Projektet, der hedder ”Fri-institutionsforsøg”, åbner op for forskellige muligheder for de enkelte AMU-udbydere til at gøre adgangen til AMU-kurserne mere fleksibel og mere målrettet.

Dalum Landbrugsskole er med i dette forsøg, og det giver os mulighed for selv at forvalte rammer og vilkår i en begrænset periode og indenfor et begrænset tema.

I praksis betyder det, at Dalum Landbrugsskole må udbyde ovennævnte kurser på landsplan og ikke kun i Region Syd og Region Midt som hidtil.

Fakta:
AMU er en forkortelse for ”arbejdsmarkedsuddannelser”. AMU har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. AMU udvikles og godkendes i et tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter.

Om denne side

Denne side er opdateret 25. august 2017 af Anni Geisler.